હસો મારી સાથે

બેટી બચાઓ, બેટી ભણાઓ, અને સરખુ  એક્ટિવા હાંકતા પણ શીખવાડો… માંડ માંડ બચ્યો.. બાકી આજે ઉડાડી જ દેત.

***

અમુક લોકો નાળિયેર કાને રાખીને એટલી વાર ચેક કરે, કે નાળિયેર પણ અંદરથી બોલે ભાઈ લઇ લે હું જ છું!

***

પતિ ઉતરેલી કઢી જેવું મોઢુ લઈ ને ઘેર આવ્યો.

બૈરીએ પુછ્યું શું થયું?

પતિ: આજ કારખાનામા શોટ સર્કીટ થવાથી બધા મજુરો મરી ગયા.

પત્નિ: તમે?

પતિ: હુ બહાર માવો ખાવા ગયો તો તેથી બચી ગયો.

પત્નિ: સારુ થયું..

પતિ: પણ કારખાનાના માલીકે દરેક મજુરને 10-10 લાખ આપવાનુ નક્કી કર્યુ છે.

પત્નિ : તમને વર્ષોથી કહુ છું માવા બંધ કરો પણ મારુ સાંભળે કોણ ?

Leave a Reply

*