હસો મારી સાથે

કૌન બનેગા કરોડપતિમાં મને 5 કરોડનો સવાલ પૂછવામાં આવ્યો.

દુનિયામાં સૌથી ખતરનાક સ્ત્રી કઈ? મેં 5 કરોડ જવા દીધા, પણ એ સ્ત્રીનું નામ ના આપ્યું તે ના જ આપ્યું!

તેલ લેવા ગયા 5 કરોડ રૂપિયા સાંજે પાછું ઘરે પણ જવાનું હતું ને?

***

મારો પાપનો ઘડો એટલા માટે નથી ભરાતો કે, ઘડામાં નીચે કાણું કરવાનું પાપ પણ મેજ કર્યું છે !!

***

જેની નજરમાં હું સારો નથી, મને લાગે છે એ લોકોએ નેત્રદાન કરી દેવું જોઈએ!

***

મેં મારી પત્નિને કીધું કે જો સામે દુર પેલી બારીમાંથી સામેવાળી મને ક્ચારની ફલાઈંગ કિસ આપે છે….

મારી પત્ની કહે, તમને હજાર વાર કહ્યું છે કે દુરના ચશ્મા પહેરી રાખો એ તમને ફલાઈંગ કિસ નથી આપતી, સીંગદાણાના ફોતરાં ઉડાવી રહી છે સમજ્યા!

આયવા મોટા અનુપ જલોટા….

 

Leave a Reply

*