હસો મારી સાથે

પતી: એય..ઉઠને, થોડુક વોકિંગ કરી આવીએ!!

પત્ની: કેમ? હું તમને જાડી લાગુ છું?

પતી: અરે જાડા હોય એ જ વોકીગ કરે એવું

થોડુ હોય! ચાલવાથી તબિયત સારી રહે! ફીટ રહેવાય

પત્ની: તમને હું માંદી લાગુ છું??

પતી: તારે ન આવવું હો તો પડી રહે!!

પત્ની: એટલે તમારૂં કહેવાનું એમ થાય છે ને હું આળસુ છું?!!

પતી: રેવા દે ને યાર! તું કોઈ વાત ને સમજતી નથી!

પત્ની: હું તો જાણે નાની કીકલી! મને કાઇ જ સમજણ નથી પડતી!!

પતી: જો મેં એવું નથી કહ્યું!!

પત્ની: એટલે હું ખોટું બોલું છું એમ ને?

પતી: મગજની નસ ખેચવાની રેવા દેને!!’

પત્ની: મને કચકચણી કહો છો?

પતી:  હે ભગવાન, તું જા સુઈ જા ! હું એકલો જ જાઉં છું!

પત્ની:  મને ખબર જ હતી, તમારે એકલા એકલા જ બધે ફરવું છે ને એકલા એકલા જ જલસા કરવા છે!!

પતી: રેવા દે હો હવે, હું થાક્યો, મારૂ માથું ભમે છે!!

પત્ની: જોયું? તમે કાયમી તમારી તબિયતનો જ વિચાર કરો છો, મારું તો ક્યારેય વિચારતા જ નથી!!

ભાઇ, આને ક્યા પોગવું?

 

About હોશંગ શેઠના

Leave a Reply

*