અવેસ્તા અને પહલવીનો કોર્સ

અવેસ્તા અને પહલવી શીખો ધાર્મિક વિદ્વાન, એરવદ ડો. પરવેઝ બજાંના સક્ષમ માર્ગદર્શન હેઠળ. આપણી પરંપરા અને પરંપરાગત ભાષાઓને જીવંત રાખવાના ઉદ્દેશથી, આ અભ્યાસક્રમો છેલ્લા 155 વર્ષથી ચાલે છે.
અવેસ્તાન ભાષા ઉપરાંત, વિદ્યાર્થીઓને અન્ય પ્રાચીન ભાષાઓ – પહલવી (મધ્ય પર્સિયન), પાઝાંદ અને ક્યુનિફોર્મ ભાષા પણ શીખવવામાં આવે છે – જૂના જમાનાના સામ્રાજ્યના ખડક શિલાલેખોની ભાષા, જે ઈરાનમાં પર્વતીય ખડકો પર ઉતરેલી છે.
15મી જૂન 2019ને દિને કોર્સની શરૂઆત ફોર્ટની સર જે.જે. સ્કુુલમાં થશે. કલાસ અઠવાડિયામાં એકવાર શનિવારે સવારે 1 કલાક માટે હશે. વધુ જાણકારી માટે કોન્ટેકટ કરો સાયરસ દરબારી 9819555770 અથવા મહેર કોન્ટ્રાકટર (022) 24145275

Leave a Reply

*