કોસ્ટલ રોડ બનાવવાને કારણે પારસી ગેટને અસ્થાયી ધોરણે ખસેડવામાં આવશે

કોસ્ટલ રોડ પ્રોજેકટ દરિયા કિનારેથી એક કિલોમીટરના અંતરે ખેંચીને હેરિટેજ સમિતિની મંજૂરી મેળવ્યા પછી, બોમ્બે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પારસી ગેટને અસ્થાયી ધોરણે સ્થાનાંતરિત કરશે.
તારાપોર એકવેરિયમની સામે આવેલ પારસી ગેટનો ઉપયોગ પારસી સમુદાયના લોકો પાણીની પૂજા કરવા માટે કરતા હોય છે.
ટનલની યોજના કરતા બીએમસી બાંધકામના કામ સાથે આગળ વધવા માટે અસ્થાયી ધોરણે પારસી ગેટની સ્થળાંતર કરવાની યોજના ધરાવે છે.
બીએમસીના એક અધિકારીએ જણાવ્યું છે કે બીએમસીએ હેરિટેજ કમિટી પાસેથી આવું કરવાની પરવાનગી માંગી છે.
પારસી દરવાજો લગભગ 5 મીટરનો સ્તંભ જે માલાદ પથ્થરથી બનાવવામાં આવેલો છે. જે એક પ્રાચીન સદીના પ્રાચીન પર્સિયન સ્થાપત્ય પર આધારિત બાંધકામ છે.
હેરિટેજ કમિટી આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરશે અને પારસી સમુદાયની ધાર્મિક લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈપણ પગલાં લેવા પહેલાં નિષ્ણાતોની મદદ માંગશે.
તે જોવાનું રહે છે કે કેવી રીતે બીએમસી તેને સ્થાનાંતરિત કર્યા વગર માળખાને પુન:સ્થાપિત કરવાની યોજના બનાવે છે, કારણ કે એક વખત દરિયાઇ માર્ગ ટનલ યોજના ઘડવામાં આવે તે પછી, સમુદ્ર પાસે માર્ગ બનાવવો મુશ્કેલ બનશે.

Leave a Reply

*