વિસ્પા હુમતા

આપણે આપણી દૈનિક પ્રાર્થનાઓ ક્રમમાં વિગતવાર નજર કરીએ, તો આપણે મદદ કરી શકતા નથી પરંતુ તે પ્રાર્થઓનો ચોકકસ એક તર્ક છે. ચાલો આની તપાસ કરીએ.આપણે પહેલા આપણી કસ્તી કરીએ છીએ, જે આપણા આધ્યાત્મિક શરીરને શુદ્ધ કરે છે. તે પછી, આપણે સરોશ બાજ કરીએ છીએ, જે આપણા શરીરને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે અથવા જેને આપણે આપણું ‘ખોરેહ’ કહીએ છીએ. આ પછી આપણે ગેહનો પાઠ કરીએ છીએ જે તે દિવસનો આદર છે કે જે દરમિયાન આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પછી આપણે શક્તિશાળી સૂર્યને વંદન આપતા ખોરશેદ અને મેહેર નીન્યાશનો પાઠ કરીએ છીએ. અને આ પછી, આપણે વિસ્પા હુમતા કહીએ છીએ – આ પ્રાર્થના છે જેની આજે આપણે તપાસ કરીશું. અહીં વિસ્પા હુમતાનો ટૂંક અનુવાદ છે.
બધા સારા વિચારો, સારા શબ્દો અને સારા કાર્યો,
બધા દુષ્ટ વિચારો, દુષ્ટ શબ્દો અને દુષ્ટ કાર્યો,
સારી બુદ્ધિ સાથે ઉત્પન્ન થતા નથી.
બધા સારા વિચારો, સારા શબ્દો અને સારા કાર્યો,
કર્તાને સ્વર્ગ તરફ દોરી જાય છે.
બધા દુષ્ટ વિચારો, દુષ્ટ શબ્દો અને દુષ્ટ કાર્યો,
તેને નરક તરફ દોરી જાય છે.
બધા સારા વિચારો, સારા શબ્દો,
સારા કાર્યોનું પરિણામ સ્વર્ગ છે.
આમ, તે ન્યાયી વ્યક્તિ માટે પ્રગટ થાય છે.
જેમ એક માતા તેના બાળકો અથવા શિક્ષકોને તેના વિદ્યાર્થીઓને સૂચનાઓ આપે છે તેમ, આ પ્રાર્થના માટે પણ, પુનરાવર્તન એ ચાવી છે. એવી ઘણી બધી બાબતો છે જેના વિશે આપણા માતાપિતા અને શિક્ષકો આપણને સતત યાદ અપાવે છે. તમારો મોબાઇલ ફોન બંધ કરો, તમારૂં હોમવર્ક પૂર્ણ કરો, દરરોજ અભ્યાસ કરો, વર્ગમાં ધ્યાન આપો… સૂચિ અનંત છે. આ દૈનિક ભાષણ હોવા છતાં, આપણે હજી કેટલીય બાબતો ભૂલી જતા હોઈએ છીએ જે આપણી આદત હોય છે.
વિસ્પા હુમતા એ એક રીમાઇન્ડર છે, તે હુમ્ત, હુખ્ત, હુવરશ્તના પવિત્ર આચારોને અનુસરીને આપણને મળતા તમામ ફાયદાઓની વાત કરે છે. તે ખરેખર એક ટૂંકી પ્રાર્થના છે જેનો ત્રણ વાર પાઠ કરવો જોઈએ. જો કે, તે અનન્ય છે કારણ કે સારા વિચારો, શબ્દો અને કાર્યોનું પાલન કરવું તે ફક્ત એક રીમાઇન્ડર જ નથી, પરંતુ તેનાથી વિપરીત આપણા પર કેવી અસર પડે છે તે ચેતવણી આપે છે. દુષ્ટ વિચારો, શબ્દો અને કાર્યો જે પરિણામો લાવી શકે છે તેનાથી તે આપણને ચેતવે છે.
તેથી, જેમ આપણે સમયસર જાગવા માટે અને આપણા ફળદાયી દિવસમાં આગળ વધવા માટે આપણા અલાર્મ્સ સુયોજિત કરીએ છીએ, તેવી જ રીતે, વિસ્પા હુમતા, આપણને જગાડનારો એક કોલ છે. હુમ્ત, હુખ્ત, હુવરશ્તના સુવિચારણાની સુવર્ણ ત્રિપુટીને નિષ્ઠાપૂર્વક અનુસરવાનો છે. સારા શબ્દો જે આખરે સારા કાર્યોને જન્મ આપે છે!

About ડેઝી પી. નવદાર

Leave a Reply

*