નાની પાલખીવાલાને માન આપતું ફેસ્ટક્રિફટ

તા. 16મી જાન્યુઆરી, 2020 માં ભારતના જાણીતા ન્યાયશાસ્ત્રી અને અર્થશાસ્ત્રી, નાનાભોય (નાની) અરદેશીર પાલખીવાલા, નાની એ. પાલખીવાલા મેમોરિયલ ટ્રસ્ટની જન્મ શતાબ્દી નિમિત્તે, આ દિવસે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ દ્વારા તેના વાર્ષિક વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરવા ઉપરાંત, ફેસ્ટક્રિફટ પણ બહાર પાડયું (નાના પાલખીવાલાના માનમાં પ્રકાશિત લખાણોનો સંગ્રહ) ‘એસે એન્ડ રેમીનીસેન્સીસ: એ ફેસ્ટક્રિફટ ઈન હોનર ઓફ નાની એ પાલખીવાલા’ ના શીર્ષક હેઠળ, પુસ્તક લેક્સિસનેક્સીસ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે અને તેનું લોકાર્પણ મુંબઇના એનસીપીએ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું.
ફેસ્ટક્રિફટમાં બંધારણીય અને અન્ય કાયદા, અર્થતંત્ર અને શાસન અંગેના લેખો અને પાલખીવાલાને જાણતા અને તેની સાથે વાતચીત કરનારા વ્યક્તિઓની યાદ
અપાવે છે.
ફેસ્ટક્રિફટમાં પાલખીવાલાએ તેમના યુવાનીમાં લખેલા થોડા લેખો પણ શામેલ છે. 16 જાન્યુઆરી, 1920 ના રોજ જન્મેલા નાના પાલખીવાલા મધ્યમ વર્ગના પારસી ઘરમાં મોટા થયા હતા. તેમણે મુંબઈમાં સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાંથી સ્નાતક થયા પછી, શિક્ષણવિદોમાં શ્રેષ્ઠ દેખાવ કર્યો હતો.

Leave a Reply

*