ક્યોમર્ઝ ઇચ્છાપોરિયા એનસીસીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યુ

26મી જાન્યુઆરી, 2020ના પ્રજાસત્તાક દિવસના રોજ, આંધ્ર પ્રદેશના રાષ્ટ્રીય કેડેટ કોપ્સ(એનસીસી) અને તેલંગણા ડિરેકટોરેટનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા સિકંદરાબાદના 14 વર્ષીય કયોમર્ઝ ઇચ્છાપોરીયાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. પારસી છોકરાના એપી અને તેલંગાણા ડિરેકટોરેટનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોવાના સમાચાર સાંભળીને આર્મી ચિફ પોતે જ કયોમર્ઝને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આવ્યા હતા.

Leave a Reply

*