કોવિડ-19 દરમ્યાન ઝેડટીએફઆઈ રાહત પૂરી પાડે છે

મુંબઈ શહેરમાં હાલનું લોકડાઉન, જે ઝડપથી ફેલાતા કોરોનાવાયરસ રોગચાળા માટે લાવવામાં આવ્યું છે, આપણા સમુદાયના વંચિત લોકો માટે ઝેડટીએફઆઈ (ભારતના ઝોરાસ્ટ્રિયન ટ્રસ્ટ ફંડ્સ) દ્વારા પૂરૂં પાડવામાં આવતું માસિક રાશન અને આર્થિક સહાય કરવાનું અશક્ય બન્યું છે. હમદીનોની તકલીફોને સરળ બનાવવા માટે સમર્પિત સમુદાયની અગ્રણી બિન-લાભકારી સંસ્થાઓમાંની એક તરીકે, ઝેડટીએફઆઈ હવે એક દાયકાથી સમુદાયના સભ્યોને તેમની વિવિધ મુશ્કેલીઓમાં ટેકો આપવા માટેનું કેન્દ્ર છે.
9મી મે, 2020 ના રોજ, ઝેડટીએફઆઈએ નિર્ધારિત કોવિડ – 19 પ્રોટોકોલનું પાલન કરીને, માસિક રેશન કીટ વહેંચતા, જરૂરિયાતમંદ સમુદાયના બસો ભાઈઓ સુધી પહોંચ્યું. લાભાર્થીઓ રાશન લેવા માટે એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શક્યા ન હોવાથી, સામાન્ય માસિક ધોરણ મુજબ, બહાદુર અને મદદગાર ઝેડટીએફઆઈ સ્વયંસેવકો અસંખ્ય જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચી ગયા હતા. ગામડીયા કોલોની, વાડિયા સ્ટ્રીટ, કેપ્ટન કોલોની, સીજે ટાટા કોલોની, ફોરજેટ સ્ટ્રીટ, હીરાબાઈ પેટિટ બિલ્ડિંગ, ખેતવાડી, બલારામ સ્ટ્રીટ, ગિલ્ડર લેન, મર્ઝબાન કોલોની, નવરોઝ બાગ, ખરેઘાટ કોલોની અને ફોર્ટ, મરીન લાઇન્સ, ગ્રાન્ટ રોડ, પરેલ, દાદર,
લાલબાગ, માહીમ, અંધેરી, ભાયખલા અને આંબાવાડીના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.
લોકડાઉન દરમિયાન સ્વયંસેવકો રાશન આપવા લાભાર્થીઓ પાસે પહોંચતા જોઈ તેઓએ રાહત અનુભવી. ટીમ ઝેડટીએફઆઈને સલામ. જેમાં સામેલ છે નેવિલ ઝવેરી, મેહરજાદ તારાપોરવાલા, મહેરનોશ ગઝદર અને ડેલજાદ ડોક્ટર ખાસ આભાર – યાસ્મિન મિસ્ત્રી અને અરનવાઝ જાલ મિસ્ત્રીને જેમણે મુંબઈમાં એક નિર્ણાયક તબક્કામાં આટલી જરૂરી સેવાનું આયોજન કર્યુ.

Leave a Reply

*