પ્રો. રૂમી મિસ્ત્રીને ભાવભીની શ્રધ્ધાંજલિ

પ્રો. રૂમી મિસ્ત્રી એ બરોડા યુનિવર્સિટીના સિનિયર સભ્ય હતા, જે એન્જિનિયરિંગ (ટેક્સટાઇલ) અને ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિશેષતા ધરાવતા ક્ષેત્ર સાથે હતા. પરઝોરના પ્રથમ સમર્થકોમાંના એક, દેશ અને સમુદાય માટે તેમનું કાર્ય નોંધપાત્ર રહ્યું છે. તેઓ બરોડા પારસી પંચાયતની ચૂંટણી સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. ભારતના પારસી ઝોરાસ્ટ્રિયન અંજુમનસ ફેડરેશન સાથેના તેમના કાર્યથી સમુદાયના આ લીડરોના મુખ્ય જૂથને દિશા મળી. બરોડા યુથ લીગ – બીયુઝેડવાયની રચના પાછળની એક શક્તિ, તેમણે બરોડા અને દેશભરના યુવાન લીડરોને સતત પ્રોત્સાહન આપ્યું.
વિદ્વાન, વિચારશીલ મન, અને સૌથી મહત્ત્વનું, નોંધપાત્ર માનવી, તેમણે શરૂઆતથી જ પરઝોર ખાતે આપણને મદદ કરી છે.
રૂમી અંત સુધી એક લડવૈયા તરીકે લડયા. તેમની પાછળ છે તેમની પત્ની – પ્રો. વીણા મિસ્ત્રી અને બે દીકરા, કૈઝાદ અને શાહરૂખ અને તેમના પરિવારો. અમે તેમની સાથે દુ: ખ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને તેમના સારા માર્ગદર્શન અને રમૂજ આપવા બદલ ભગવાનનો આભાર માનીએ છીએ.
તેમના આત્માને ગરોથમાન બહેસ્તમાં શાંતિ મળે.

Latest posts by PT Reporter (see all)

Leave a Reply

*