હસો મારી સાથે

દિવસેને દિવસે ચાના ડીસપોઝેબલ કપ નાના થતા જાય છે. ભવિષ્યમાં એવુના બને કે ચાની કેપ્સુલ મળવા લાગે…
***

પતિ: તેં મારામાં એવું તે શુ જોયુંતું કે મળ્યા અને જોયા ભેગી લગ્નની હા પાડી દીધી તી!
પત્ની: હું નાની હતી ત્યારે તમારા પાડોશમાં રહેતા મારા મામાને ત્યાં રહેવા આવતી ત્યારે તમારા મમ્મી તમને ચપ્પલથી બોવ મારતા ને તમે ચૂપચાપ માર ખાઈ લેતાં! બસ, ત્યાર થી જ નક્કી કર્યું કે આ જ બનશે મારા ઈ.
***
પરણેલા પુરુષોની તકલીફ તો જુઓ, પોતાની સાથે સાથે ફોનને પણ
સાઈલન્ટ રાખવો પડે છે.
***
પત્ની: લોકડાઉન ખુલી જાય તો પણ હું તમને ઓફિસ નઈ જવા દઉં…
બકો: કેમ
પત્ની: મને કામવાળી કરતા તમારું કામ વધારે ચોખું લાગે છે, કોઈ ખટપટ નહિ, કોઈ ટકટક નહિ, રજાની ચિંતા નહિ અને ઘરનું માણસ તો ખરૂં.

About ં- હોશંગ શેઠના

Leave a Reply

*