આત્માનો કરાર

દરેક આત્મા પૃથ્વી ગ્રહ પર એક હેતુ માટે આવે છે, જે તેના કર્મ-દેવા ચૂકવવા, અન્ય લોકો માટે આખું જીવન બલિદાન આપવા, પોતાને સાજા કરવા, અન્ય આત્માઓને સાજા કરવા અથવા અન્યને કંઈક ભેટ આપવા માટે હોઈ શકે છે. અસંખ્ય ધર્મો અનુસાર, અવતાર લેતા પહેલા, આત્મા બ્રહ્માંડ સાથે ચોક્કસ ધ્યેયો પૂરા કરવા માટે પવિત્ર કરાર કરે છે. દરેક આત્મા ચોક્કસ કાર્ય કરે છે. તમારા જીવનના તમામ સુખ અનુભવો માટે સેવા આપે છે, અને પછીથી, તે કરાર પૂર્ણ કરે છે. જો તમે તમારો કરાર પૂરો કરવામાં નિષ્ફળ રહો છો, તો તમે જીવનમાં ખાલીપણુંની લાગણી અનુભવો છો, અથવા તમારા જીવનમાં કંઈક ખોટું અથવા કંઈક ખૂટે છે. આનું કારણ એ છે કે આત્મા તેના માટે અવતારિત ધ્યેયને પરિપૂર્ણ કરવા માટે ભૂખ્યો છે; અને જ્યાં સુધી તમે આત્માની ભૂખને ખવડાવશો નહીં, ત્યાં સુધી તમે બેચેન અથવા ઉદાસીનતા અનુભવો છો.
તમારો આત્માનો કરાર અથવા જે હેતુ માટે તમે જન્મ્યા હતા. તે હંમેશા સરળ રસ્તો નથી. તમે જે પીડાઓ ભોગવો છો, અપમાન કરો છો, એકલતા અનુભવો છો, વિવિધ અનુભવો જે નાખુશ, દુખદાયક અને નિરાશાજનક છે દુર્ઘટનાઓ એ દરેક તમારા આત્માના કરારની જાગૃતિનો દરવાજો છે.
જ્યારે તમે માર્ગદર્શન અને સહાય માટે પૂછો છો, ત્યારે માની લો કે તે તરત જ તમારા પર વરસી રહ્યું છે. સંપૂર્ણ વિશ્વાસમાં રહો કે બ્રહ્માંડે તમારી વિનંતી સાંભળી છે અને મદદ પહેલેથી જ છે. પ્રાર્થના કરો, માર્ગદર્શન માટે પૂછો. પ્રાર્થના દૈવી બુદ્ધિ સાથે વ્યક્તિગત સંબંધમાં આગળ વધી રહી છે. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો છો, ત્યારે તમે કૃપા આકર્ષિત કરો છો.
જેમ તમે મોટા થશો બ્રહ્માંડની સમૃદ્ધિ, સુંદરતા અને રમતિયાળતા પર ખુશ થશો. આત્મા માટે આ ખૂબ મહત્વનું છે. તમારો આત્મા -કરાર પૂરો કરવા માટે, તમારી જાતને પૂછો – મને શું ખુશ કરે છે? મને આત્યંતિક આનંદ ક્યારે મળેે છે? ગાતી વખતે? ચિત્રકામ કરતી વખતે? શિક્ષણ? નૃત્ય? લેખન? જે પણ તમને આત્યંતિક સુખ આપે છે – તમારે વિશ્વમાં યોગદાન આપવું પડશે કારણ કે આ તમારા આત્માનો યોગદાન છે અને આ
અવતાર માટેનો તમારો હેતુ છે. તમારી જાતને ખરાબ કરતાં સારું પસંદ કરવાની મંજૂરી આપો અને દરેક ક્ષણે સૌથી સકારાત્મક વર્તન પસંદ કરો. અન્યની નકારાત્મક શક્તિઓ પર ધ્યાન ન આપો. તમે તમારી નકારાત્મકતાને છોડો અને તમારી જાતને અને અન્ય લોકોને સાજા કરવાનું પસંદ કરો. નમ્રતા, ક્ષમા, દાન, રમૂજ અને પ્રેમ બ્રહ્માંડ તરફથી દરેકને ભેટ છે. તમે બ્રહ્માંડ સાથે તમારો આત્મા-કરાર પૂર્ણ કરી શકશો.

Leave a Reply

*