નવસારીના ડબ્લ્યુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડના સિનિયર સિટીઝનોને જોતા લાગે છે કે સુખની કોઈ ઉમર નથી હોતી

ટ્રસ્ટી અને એડમિનિસ્ટ્રેશન ટીમ, ડબ્લ્યુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડ સિનિયર સિટિઝન્સ સેન્ટર, નવસારી, આમાં લખે છે કે ડબ્લ્યુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડ નવસારીના વરિષ્ઠ નાગરિક કેન્દ્રોના રહેવાસીઓ ખુશ છે, એટલા માટે નહીં કે બધું સારું છે, પરંતુ એટલા માટે કે તેઓ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂલન કરી રહે છે અને દરેક વસ્તુની સારી બાજુઓ જુએ છે.
અગાઉના અઠવાડિયામાં મોટાભાગના ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે તેમની મોર્નિંગ વોક અને સાંજે સહેલ માટે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બન્યું હતું. ભીના હવામાનથી તેઓ ઘરની અંદર રહેવાની ફરજ પાડતા હતાશ ન થયા, રહેવાસીઓની ટીમ સાથે મળીને હાઉસી રમવાના રાઉન્ડનો આનંદ માણ્યો, તાજી બનાવેલી ગુલામ જામુન્સ સાથે સાંજની મજા પૂરી કરી!
આવા બીજા ભીના દિવસે, સુવર્ણ-વૃદ્ધોએ તેમના નિયમિત બપોરના ભોજનમાં તાજા મસાલા ડોસા લેવાનું નકકી કર્યુ. વહીવટી ટીમે ઝડપથી વ્યવસ્થા કરી જેનાથી આપણાં રહેવાસીઓ ખુશ અને તૃપ્ત થયા.
ડબ્લ્યુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડ દ્વારા સંચાલિત સિનિયર સિટિઝન્સ સેન્ટરના ટ્રસ્ટીઓ અને વહીવટી ટીમ દ્વારા નવસારીમાં અનુકરણીય અને અથાક પ્રયત્નો માટે આભાર, આપણા વરિષ્ઠ નાગરિકોના સંધ્યાકાળમાં તેમના ચહેરા પર આનંદ અને સ્મિત જીવંત રાખવા માટે!

Leave a Reply

*