મહાત્મા ગાંધી દ્વારા વણાયેલી ખદ્દર સાડી, બેલગામના ભાધા પરિવાર દ્વારા અલ્પાઈવાલા મ્યુઝિયમને ભેટ

કોમોડોર મેડિઓમા ભાધા, ભાધા પરિવાર વતી, તાજેતરમાં તેમના લગ્ન પર મહાત્મા ગાંધી દ્વારા તેમની માતા – માણેકબાઈ સિયાવક્સા ભાધાને ભેટમાં આપેલી ખદ્દર સાડી દાનમાં આપવામાં આવી. આ 1930માં ઐતિહાસિક દાંડી કૂચમાં તેના થનાર પતિ – સિયાવક્સા ભાધા સાથેની તેણીની સહભાગિતાની માન્યતા હતી અને બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા તેમની અનુગામી કેદ. ખદ્દર સાડી મહાત્મા ગાંધી દ્વારા કાતવામાં આવેલા દોરામાંથી વણવામાં આવી હતી અને પોતે મહાત્મા દ્વારા માણેકબાઈ સિયાવક્સા ભાધાને આપવામાં આવી હતી.
આ એક અદભુત પ્રેરણાદાયી, ઐતિહાસિક, ભેટ છે જે એફડી અલ્પાઈવાલા કલેક્શનને મોટા પ્રમાણમાં વધારશે અને મ્યુઝિયમના સંગ્રહમાં ઐતિહાસિક મૂલ્ય ઉમેરશે. અમને ખરેખર ગર્વ છે કે ભાધા પરિવારે આ અમૂલ્ય ભેટ માટે પ્રાપ્તકર્તા તરીકે એફડી અલ્પાઈવાલા મ્યુઝિયમને પસંદ કર્યું છે, ફિરોઝા જે ગોદરેજ અને ફિરોઝા પંથકી મિસ્ત્રીએ શેર કર્યું.

Leave a Reply

*