સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના પારસીઓએ ખોરદાદ સાલની ઉજવણી કરી

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના પારસી અને જરથોસ્તીઓએ ઝુરિચમાં અર્બન સ્પાઈસ રેસ્ટોરન્ટમાં ખોરદાદ સાલની ઉજવણી કરી હતી. સૌથી મોટા – રતિ સુરતી પુઝ અને ફલી રૂવાલાથી લઈને સૌથી નાના (જહાન શ્રોફ – 3 મહિના), તથા આ મેળાવડામાં 70 આનંદી અને પ્રેમાળ બાવાજીઓના સમૂહનો સમાવેશ થયો હતો. જેઓએ આ શુભ દિવસે પારસીપણાંની ઉજવણીની ભાવનાથી જીવીને કરી હતી. પેરિસના પરિવારો ટીસિનો, જિનીવા, સેન્ટ ગેલેન, ન્યુચેટેલ અને અલબત્ત, ઝુરિચ વિસ્તારમાંથી ઇવેન્ટ માટે આવ્યા હતા.
સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો અને લંચ એન્ટાલિયા પરિવાર અને તેમની શેફની ટીમ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. નાસ્તામાં પાણી પુરી, સેવ પુરી, મીની ચિકન ફારચા અને ખીમા બ્રુશેટ્ટાનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારબાદ મોરા દાલ ચાવલ, ખીચડી અને સાસ ની મચ્છી, તવા પનીર, અફઘાની ચિકન, નાન અને ઘણું બધું, જે બધાએ ખૂબ જ માણ્યું હતું. બપોર આપણી પારસી સેવ, જલેબી અને આઈસ્ક્રીમ સાથે પૂરી થઈ.

Latest posts by PT Reporter (see all)

Leave a Reply

*