એસપીપીએ ઝેડડબ્લ્યુએએસ સાથે જોડાણમાં એચપીવી વેકસીન કેમ્પનું આયોજન કર્યું

સુરત પારસી પંચાયત (એસપીપી) ના પ્રમુખ અને ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા 04 મે, 2023 ના રોજ સર્વાઇકલ કેન્સર નિવારણ માટે, પારસી છોકરીઓ અને મહિલાઓ માટે 10 થી 45 વર્ષની વય વચ્ચે, શેઠ આર ડી. તારાચંદ સુરત પારસી જનરલ હોસ્પિટલ, સુરત ખાતે વિનામૂલ્યે ઇન્જેક્ટેબલ વેકસીન આપવા માટે, એચપીવી (હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ) દ્વારા વેકસીન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એચપીવી વેકસીન સ્ત્રીઓમાં સર્વાઇકલ કેન્સરને રોકવામાં મદદ કરે છે.
87 પારસી મહિલાઓ અને છોકરીઓએ આ કેમોનો લાભ લીધો હતો, જેમાં 33 છોકરીઓ (26 વર્ષની વય સુધીની) ક્વાડ્રિવલેન્ટ સર્વાવેક વેકસીન કિંમત રૂ. 3,100/- અને 57 મહિલાઓ (27 થી 45 વર્ષની) ક્વાડ્રિવલેન્ટ ગાર્ડાસિલ વેક્સીન આપવામાં આવી હતી જેની કિંમત રૂ. 2,890/- હતી.
એસપીપી પ્રમુખ – ડો. હોમી ડી. દૂધવાલા, ડો. (શ્રીમતી) પર્સિસ દૂધવાલા અને પદ્મશ્રી યઝદી કરંજિયા પણ આ શિબિરમાં હાજર હતા, જે ઝેડડબ્લ્યુએએસ (સુરતની ઝોરાસ્ટ્રિયન વિમેન્સ એસેમ્બલી) ના સહયોગથી આયોજિત કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઘણા એસપીપી સ્ટાફ અને ઝેડડબ્લ્યુએએસ એસપીપી દ્વારા સંચાલિત પારસી જનરલ હોસ્પિટલના સ્ટાફ નર્સોને મદદ કરવા સાથે હતા. વેકસીનના બીજા અને ત્રીજા ડોઝ અનુક્રમે બે અને છ મહિના પછી, જરૂરિયાતના આધારે, પ્રથમ ડોઝ પ્રાપ્તકર્તાઓને એસપીપી દ્વારા મફતમાં આપવામાં આવશે. જેઓ આમાં હાજરી આપી શકયા ન હતા તેઓ માટે એસપીપી મહિલાઓ માટે પુનરાવર્તિત શિબિરનું આયોજન કરશે.

Leave a Reply

*