અર્દીબહેસ્ત એટલે સત્યતા અને દૈવી હુકમની ઉજવણી

અર્દીબહેસ્ત – ઝોરાસ્ટ્રિયન કેલેન્ડરનો બીજો મહિનો – દૈવી સત્ય, ન્યાયી અથવા દૈવી હુકમ અને ઉપચારની ઉજવણી કરે છે. અર્દીબહેસ્તએ અમેશાસ્પંદ (મુખ્ય દેવદૂત) અથવા અમેશા સ્પેન્તા છે જે અગ્નિની ઊર્જાનું નેતૃત્વ કરે છે. આદર યઝદ એ અર્દીબહેસ્તના હમકારા અથવા મદદગાર છે. તેથી જ આ મહિનામાં ઘણા અગ્નિ મંદિરોને પવિત્ર કરવામાં આવ્યા હતા – સૌથી નોંધપાત્ર અંજુમન આતશ બહેરામ છે, જે માહ અર્દીબહેસ્ત, રોજ અર્દીબહેસ્ત (1897) પર પવિત્ર કરવામાં આવ્યું હતું અને નવસારી આતશ બહેરામ, માહ અર્દીબહેસ્ત, રોજ સરોશ (1765) પર પવિત્ર કરવામાં આવ્યું હતું.
અવેસ્તામાં, અર્દીબહેસ્તને આશા વહિસ્તા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આશાને સત્ય, સચ્ચાઈ અને દૈવી હુકમ તરીકે વિવિધ રીતે અનુવાદિત કરવામાં આવે છે. વહિસ્તાનો અર્થ થાય છે શ્રેષ્ઠ. અર્દીબહેસ્તએ સત્યનો અવતાર છે અને પારસી ધર્મમાં સત્યને સર્વોચ્ચ ગુણ માનવામાં આવે છે. પારસી ધર્મ અનુસાર, જીવન આશાના માર્ગ પર ચાલીને જીવવું જોઈએ – સત્ય અને સદાચાર સાથે. પ્રાચીન સમયમાં, જ્યારે પણ પારસી લોકો નવા ઘરો બાંધતા અથવા હસ્તગત કરતા, ત્યારે તેઓ પ્રાર્થના ખંડ અથવા પ્રાર્થના ખૂણા તૈયાર કરવા માટે ગોઠવતા અને ઘરમાં રહેવા જતા પહેલા આતશ અથવા અર્દીબહેસ્તને ઘરે લાવવાની વ્યવસ્થા કરતા. આખો પરિવાર દિવસ-રાત આ આતશ સમક્ષ પ્રાર્થના કરતા. અર્દીબહેસ્તને ઘરે લાવવાનો પ્રતીકાત્મક અર્થ છે ઘરમાં સત્ય, સચ્ચાઈ અને દૈવી વ્યવસ્થા લાવવાનો.
આજે પણ, જ્યારે આપણે ઘરે દિવા (તેલનો દીવો) પ્રગટાવીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણા જીવનમાં સત્ય અને સદાચારની શક્તિઓ અને આપણા ઘરોમાં દૈવી વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરવાની કલ્પના કરવી જોઈએ. બીજા બધાથી ઉપર, અર્દીબહેસ્ત એ ઉપચાર અને જીવન આપનારી શક્તિ છે. આથી, ઘરમાં અગ્નિ પ્રગટાવવો, ભલે માત્ર તેલનો દીવો હોય તો પણ જીવનમાં જીવનની ઉર્જા અને સારા સ્વાસ્થ્યને વહેતું રાખવું જરૂરી છે.
અર્દીબહેસ્ત યસ્ત – એક ઉપચાર પ્રાર્થના: અર્દીબહેસ્ત યસ્ત એ તમામ પ્રકારની શારીરિક બિમારીઓને સાજા કરવા માટેની શ્રેષ્ઠ પ્રાર્થનાઓમાંની એક છે. અર્દીબહેસ્તની પિંછીની જૂની ઉપચાર પરંપરા પણ છે, જ્યાં ધર્મગુરૂ અથવા તો સામાન્ય વ્યક્તિ, સ્નાન કર્યા પછી અને ફરજિયાત પ્રાર્થના કર્યા પછી, અર્દીબહેસ્ત યસ્તનો પાઠ કરે છે, સ્વચ્છ સફેદ રૂમાલ અથવા સ્વચ્છ મલમલના કપડાને બીમાર વ્યક્તિના માથાથી પગ સુધી ફેરવવામાં આવે છે તે ઉચ્ચ સ્તરની સફળતા સાથે, હીલિંગનું અજમાયેલ અને પરીક્ષણ કરાયેલ પારસી સ્વરૂપ છે. અર્દીબહેસ્તની નિરંગ એક ખૂબ જ શક્તિશાળી કેપ્સ્યુલ પ્રાર્થના છે જે અર્દીબહેસ્ત યસ્તના પઠન પછી ત્રણ વખત વાંચવી જોઈએ.
અર્દીબહેસ્ત યસ્ત એ આર્યમન ઈશોની પ્રાર્થનાનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે, જે વાસ્તવમાં યસ્ના 54 છે. તે ખૂબ જ અસરકારક અને શક્તિશાળી છે અર્દીબહેસ્ત યસ્તના જાપ પહેલા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. આર્યમન યઝદ અર્દીબહેસ્ત અમેશાસ્પંદના સહ-કર્મચારી છે અને તેથી, અર્દીબહેસ્ત યસ્ત પહેલાં આ મંત્રનો પાઠ કરવો તે ખૂબ જ યોગ્ય અને ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. યસ્ના 54.1- 4 વખત પાઠ કરવામાં આવે છે. તેમાં શારીરિક, માનસિક તેમજ આધ્યાત્મિક રોગોને દૂર કરવાની શક્તિ છે. તેનો એક ભાગ ગાથિક બોલીમાં રચાયેલ છે અને તે ખાતરી આપવામાં આવે છે કે આ વિશિષ્ટ યસ્ના 54 જે વિશ્ર્વના ભાવિ પુન:સ્થાપન સમયે પઠન કરવામાં આવશે.

Noshir H. Dadrawala
Latest posts by Noshir H. Dadrawala (see all)

Leave a Reply

*