નાગપુરમાં બિનપારસી પિતા અને પારસી માતા સાથે બાળકના નવજોત સમારોહમાં વિવાદ થયો

નાગપુરમાં બિનપારસી (હિંદુ) પિતા અને પારસી માતાને જન્મેલા બાળકના નવજોત સમારોહની જાહેરાતે સમુદાયમાં ભારે વિવાદ જગાવ્યો છે. નવજોત જે 14મી નવેમ્બર, 2023ના રોજ યોજાનાર છે, તેને નાગપુરના પારસી અંજુમન અને અન્ય રૂઢિચુસ્ત સમુદાયના સભ્યો તેમજ બોમ્બે પારસી પંચાયત (બીપીપી) તરફથી સખત પ્રતિકાર મળ્યો છે, જેણે જાહેર કર્યું છે કે બાળકને પારસી તરીકે ઓળખવામાં આવશે નહીં, કાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને. નાગપુરની પારસી અંજુમન અને ત્યાં રહેતા મોટાભાગના 500-મજબૂત પારસી સમુદાયે આ નવજોતની માન્યતા સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
કાયદા મુજબ, સર્વોચ્ચ અદાલતના આદેશોએ સ્થાપિત કર્યું છે કે બિન-ઝોરોસ્ટ્રિયન પિતા સાથેના બાળકને ધાર્મિક સ્થળે કે ઘરમાં, સમારોહમાં દીક્ષા આપી શકાતી નથી. ટૂંકમાં, પારસી તરીકે ઓળખાવા માટે તમારે પારસી પિતાથી જન્મ લેવો પડશે.
આ વિવાદે પારસી કોને કહી શકાય તે અંગેની જૂની ચર્ચાને પુનજીવીતી કરી છે, આ દૃષ્ટિકોણને પડકારતા ઓછામાં ઓછા ત્રણ કોર્ટ કેસ સાથે, મુંબઈ, કોલકાતા અને ગુજરાતમાંથી, જ્યાં સમુદાયની બહાર લગ્ન કરેલી પારસી મહિલાઓએ પોતાના અને તેમના બાળકો માટે સમાન ધાર્મિક અધિકારોની માંગ કરી છે. સંખ્યાબંધ સમુદાયના સભ્યોનું માનવું છે કે પારસી કોને કહી શકાય તે અંગેના આ કડક નિયમોને કારણે જ સમુદાયમાં વસ્તી ઘટવા પામી છે.

Leave a Reply

*