ઈરાનશાહ આતશબહેરામ ખાતે એરવદ તેહમટન મિરઝાંની બીજા વડા દસ્તુરજી તરીકે નિમણૂંક થઈ

11મી ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ, (રોજ અનેરાન, માહ શેહરેવર, 1393 ય.ઝ.), ઉદવાડા અથોરનાન અંજુમને વડા દસ્તુરજી ખુરશેદ દસ્તુર સાથે એરવદ તેહમટન બરજોર મિરઝાંની ઈરાનશાહ આતશબેહરામના બીજા વડા દસ્તુરજી તરીકે ઉદવાડામાં નિમણૂંક કરવામાં આવી. આ વટહુકમ, જે શ્રીજી પાક ઈરાનશાહ આતશબેહરામ હોલમાં યોજાયો હતો, તેની જાહેરાત ઉદવાડા નવ ફેમિલી શેહેનશાહી અથોરનાન અંજુમન અને ઉદવાડા સમસ્ત અંજુમન દ્વારા અગાઉ કરવામાં આવી હતી.
મધ્યમ-વર્ગીય પારસી પરિવારમાં જન્મેલા, વડા દસ્તુરજી તેહમટને મુંબઈની દાદર અથોરનાન સંસ્થામાં પુરોહિતનું શિક્ષણ મેળવ્યું અને વેચાણ અને માર્કેટિંગના ક્ષેત્રમાં મજબૂત કારકિર્દીની સ્થાપના કરી. તેમની ઉંમર ઉપરાંત જે તેમને પારસી યુવાનો સાથે જોડવામાં મદદ કરે છે, તેમનું મૈત્રીપૂર્ણ અને દયાળુ વર્તન અને રમૂજની ભાવના તેમને તેમના ઊંડા ધાર્મિક જ્ઞાનને શેર કરવામાં અને યુવા પેઢીને પ્રભાવિત કરવામાં અસરકારક સાબિત થશે. અમારા તરફથી તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ!

Leave a Reply

*