ગંભારનું ધાર્મિક મહત્વ

ગંભાર ઊજવવાનો પ્રાથમિક હેતુ અહુરા મઝદાનો આભાર શુક્રગુઝારી, વ્યક્ત કરવાનો છે.
ફિરદૌસીના શાહનામેહ અનુસાર, સુપ્રસિદ્ધ ઈરાની રાજા, શાહ જમશીદે પ્રથમ ગંભાર અને સદીઓથી રાજા નોશિરવાન-એ-આદેલ (નોશિરવાન ધ જસ્ટ) અહુનાવદ ગાથાને દિવસે હાવન ગેહમાં દરેકને તહેવાર માટે આમંત્રિત કરીને, બ્રેડ, માંસ અને વાઇન પીરસી ગંભારની ઉજવણી કરવામાં આવતી હતી.
ગંભાર છ આભાર વ્યકત કરતો તહેવાર
ગંભાર પરંપરાગત રીતે યોગ્ય ઋતુઓ માટે અહુરા મઝદાનો આભાર માનવા માટે મનાવવામાં આવે છે કારણ કે વિશ્વની સમૃદ્ધિ આબોહવા પર આધારિત છે. ધાર્મિક અને પરંપરાગત સંદર્ભમાં, છ ગંભાર એ વર્ષમાં પાંચ દિવસની છ મહાન ઝોરાસ્ટ્રિયન રજાઓ છે – દરેક ગંભારના પ્રથમ ચાર દિવસ પ્રારંભિક તૈયારી માટે અને મુખ્ય તહેવારનો છેલ્લો દિવસ રજાનો હોય છે.
ગંભારની આફરીનમાં વપરાયેલ ચાર શબ્દો છે યઝદ, સઝદ, ખુરાદ અને દેહાદ, જેનો અર્થ થાય છે:
1. યઝદ – ધર્મગુરૂઓ દ્વારા ભણવામાં આવતી પ્રાર્થનામાં જોડાઓ અને પ્રાર્થના કરો.
2. સઝદ – હાથથી કામ કરી સેવા આપો જેમ કે કાપવું, રસોઈ બનાવવી, સફાઈ કરવી અને પીરસવાની સેવા આપવી.
3. ખુરદ – અનાજ, શાકભાજી, તેલ, મસાલા વગેરે અર્પણ કરીને તહેવારમાં ભાગ લેવો અને આશીર્વાદિત ખોરાકનું સમુદાય સાથે પ્રાર્થના કરી સેવન કરવું.
4. દેહાદ – સાનુકૂળ (દા.ત. લાકડું) અથવા નાણાકીય રીતે દાન કરો.
ઝોરાસ્ટ્રિયન ગ્રંથો અનુસાર, ગંભાર વર્ષ દરમિયાન યોગ્ય સમયે ઉજવવો જોઈએ, સૌ પ્રથમ, ઋતુઓ અને તેમની નિયમિતતા કે જેના પર વિશ્વની સમૃદ્ધિ નિર્ભર છે; અને બીજું, તેમના ઉત્ક્રાંતિના ક્રમમાં અહુરા મઝદાની સારી રચનાઓ. નીચેનું કોષ્ટક છ ગંભાર
બતાવે છે. વર્ષના સમયે જ્યારે આની ઉજવણી થાય છે ત્યારે સિઝન અનુરૂપ અથવા સર્જન તેઓને યાદ કરે છે.

Leave a Reply

*