વાપીઝે ચાસનીવાલા અને અગિયારી સ્ટાફનું સન્માન કર્યુ

16મી માર્ચ 2024ના રોજ, વાપીઝે બનાજી આતશ બહેરામ હોલ ખાતે મુંબઈના આતશબેહરામ અને અગિયારીઓના તમામ ચાસનીવાલાઓ, મદદગારો અને રસોડા કર્મચારીઓનું સન્માન કરવા અને આભાર માનવા માટે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. કુલ 134 ચાસનીવાલાઓ/સહાયકો/રસોડાના કર્મચારીઓને સમારંભમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા અને આપણા આતશ બહેરામ અને અગિયારીઓની જાળવણીમાં તેમની મહત્વપૂર્ણ સેવાઓ બદલ આભાર માન્યો હતો. મરહુમ કુમી અને સોલી દારીવાલાની એસ્ટેટમાંથી તેઓ પ્રત્યેકને રૂ. 10,000/- પ્રશંસાનું ટોકન પણ આપવામાં આવ્યું હતું. બધાએ ડ્રિંક્સ અને ડિનરની મજા માણી હતી.
અગાઉ, વાપીઝે સમુદાયને તેમની સેવાઓ બદલ મોબદોનું પણ સન્માન કર્યું હતું. ચાસનીવાલાનું સન્માન કરવું એ વાપીઝ ચેરપર્સન – મેહર પંથકીનો વિચાર હતો, જેઓ માનતા હતા કે સમુદાયે ચાસનીવાલાઓ અને અન્ય અગિયારી સ્ટાફ દ્વારા ભજવવામાં આવેલી મહત્વની ભૂમિકાને સ્વીકારવી જોઈએ અને ઓળખવી જોઈએ.

Leave a Reply

*