સંરચિત ધાર્મિક અભ્યાસક્રમમાં શિક્ષણ

2008 માં, એમ.જે. વાડિયા અગિયારી ટ્રસ્ટના ચેરમેન ટ્રસ્ટી – કેરસી લિમથવાલાએ એરવદ ડો. રામિયાર કરંજીયાના ડિરેકટરશિપ હેઠળ, સંપૂર્ણ ધાર્મિક અભ્યાસક્રમ પર વર્કશોપ શરૂ કર્યા. રામિયાર કરંજીયાએ ધર્મ વિશે શીખવા માટે સમાન વિચારધારા ધરાવતા લોકોને સાથે લાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અત્યાધુનિક અગિયારી હોલ ખાતે નીઆએશ અને અનેક યશ્તોને આવરી લીધા પછી, આપણા મૂળમાં પાછા જવાની અને આપણી પ્રાર્થનામાં ઊંડી સમજ મેળવવાની એક અણધારી જરૂરિયાત અનુભવાઈ અને આ જરૂરિયાતનો જવાબ આપતાં, 14મી એપ્રિલ, 2024ના રોજ, ગાથાની સમજ અને દરેક વર્ગને સમાપ્ત કરતી શાહનામાની નૈતિક વાર્તાની સાથે, 5 ગેહ, 5 નીઆએશ અને હોશબામને સંપૂર્ણ વિગતમાં આવરી લેતો નવો, વર્ષ લાંબો અભ્યાસક્રમ શરૂ કર્યો.
એરવદ ડો. રામિયાર કરંજિયા દ્વારા થોડા ઉપદેશો: ગાથા ઉશ્તાવદ: પ્રશ્ર્નો પૂછવા વિશે છે – યસ્ના 44.3 માં, જરથુસ્ત્ર અહુરા મઝદાને કોસ્મિક વર્લ્ડના નિયમો જણાવવા વિનંતી કરે છે આશાના સર્જક કોણ છે? સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને ગ્રહોને તેમની ભ્રમણકક્ષામાં કોણ ફેરવે છે? યસ્ના 44.4 પ્રશ્ર્નોે જે પૃથ્વી, આકાશ અને પર્વતોને સ્થાનમાં રાખે છે; વોહુમન કોણે બનાવ્યું? બધી રચનાઓના સર્જકના જવાબ છે: તમે – ઓ અહુરા મઝદા!
હાવન ગેહમાં, સમયનો ખ્યાલ નિર્ણાયક છે, જેને ઝોરાસ્ટ્રિયન ધર્મમાં સારી રીતે સમજાવવામાં આવ્યો છે. ખોરદાદ અમેશાસ્પંદ સમય અને ઋતુઓની અધ્યક્ષતા કરે છે. મૂળરૂપે, અનંત સમય (જ્રવનેહ અકરાનેહ) હતો અને પછી સર્જિત સમય (જ્રવનેહ દરેગો ખડત) આવ્યો, જેણે સમયના વધુ વિભાજનને જન્મ આપ્યો – વર્ષો, મહિનાઓ, ગંભાર, દિવસો અને ગેહ. અમારી પાસે એક દિવસમાં 5 ગેહ છે જે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે અને તેનો ચોક્કસ હેતુ છે. દરેક ગેહ ચોક્કસ દૈવી યઝદ સાથે જોડાયેલ છે, જે બદલામાં કુદરતના ચોક્કસ તત્વ સાથે જોડાયેલ છે. જ્યારે આપણે આપણી પ્રાર્થનાનો અર્થપૂર્ણ રીતે પાઠ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે સૌપ્રથમ પ્રાર્થનાના યઝદ સાથે જોડાઈએ છીએ – સરોશ બાજ દ્વારા, પછી ગેહના ચોક્કસ યઝદ સાથે, જે આપણને આધ્યાત્મિક રીતે સશક્ત બનાવે છે, અને અંતે આપણે વિશિષ્ટ યશ્ત સાથે જોડાઈએ છીએ.
યથા અહુ વૈર્યો, અશેમ વોહુ અને યેંગે હાથમ આપણી સૌથી શક્તિશાળી પ્રાર્થના માનવામાં આવે છે, જેને આઝાદ કલામ પણ કહેવાય છે, કારણ કે તે પ્રાર્થના ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં કરી શકાય છે; ઉત્થાન આ એર્યામા ઇશો પ્રાર્થના દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે.
સ્ટ્રક્ચર્ડ રિલિજિયસ કોર્સ દર મહિનાના પહેલા રવિવારે યોજવામાં આવે છે. આગલા વર્ગમાં (2જી જૂન, 2024) નોંધણી કરવા માટે, કોલ /વોટસઅપ કરો: +91 9819379345

Leave a Reply

*