સુનાવાલા અગિયારીએ ભવ્ય રીતે 111મી સાલગ્રેહની ઉજવણી કરી

મુંબઈમાં માહિમ ખાતે આવેલી શેઠ એદલજી રૂસ્તમજી સુનાવાલા અગિયારીએ 28મી એપ્રિલ, 2024ના રોજ તેની ભવ્ય 111મી સાલગ્રેહ (રોજ સરોશ, માહ આદર; યઝ 1393) ખૂબ જ ધાર્મિક ઉત્સાહ અને ઉત્સવ વચ્ચે ઉજવી હતી. દિવસભર હમદીનોનો અવિરત પ્રવાહ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આવ્યો હતો. અગિયારી ફૂલો અને રંગોળીથી ઝળહળતી હતી. સાંજની શરૂઆત પંથકી એરવદ કેરસાસ્પ સિધવાની આગેવાનીમાં 11 મોબેદો સાથે જશન સમારોહથી થઈ હતી જેઓ દાયકાઓથી અગિયારી માટે તેમની નિ:સ્વાર્થ સેવા આપી રહ્યા છે. ટ્રસ્ટીઓ – ડો. એરવદ બરજોર આંટીયા, કેરસી તવડિયા અને મેરવાન ઈરાની હાજર હતા.
જશન બાદ તમામ હમદીઓને હમબંદગીની પ્રાર્થના કરી હતી. ડો. બરજોર આંટીયાએ તમામ ટોળાંનું અભિવાદન કર્યું અને અગિયારીના માળખા રીપેરીંગ માટે રૂ. 1,00,001/-ના દાનની જાહેરાત કરી. ત્યાર બાદ ચાસણી અને બધાને નાસ્તો પીરસવામાં આવ્યો હતો. ત્યારપછી એરવદ હોરમઝદ બલસારા દ્વારા અવિશુથ્રેમ ગેહમાં પાદશાહ સાહેબને માચી અર્પણ કરવામાં આવી હતી જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Leave a Reply

*