ઓન્કોલોજી કોન્ક્લેવ 2024માં ડો. જેહાન ધાભરનું સન્માન કરવામાં આવ્યું

મુંબઈની એક ફાઈવ-સ્ટાર હોટેલમાં આયોજિત ભવ્ય કાર્યક્રમમાં યુવા અને કુશળ ઓન્કોલોજિસ્ટ – ડો. જેહાન બી. ધાભરને 7મી જૂન, 2024ના રોજ ટાઈમ્સ નેટવર્ક દ્વારા આયોજિત પ્રતિષ્ઠિત ઓન્કોલોજી કોન્ક્લેવ 2024માં પ્રોમિસિંગ ઓન્કોલોજિસ્ટ 2024ની પ્રતિષ્ઠિત માન્યતાથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાંજ ભારતના કેટલાક જાણીતા ઓન્કોલોજિસ્ટના એકસાથે આવવાની સાક્ષી બની હતી, જેમાં કેન્સરની સંભાળના શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાપન અને દરેક સમયે દર્દીના સારા સ્વાસ્થ્યને સુનિશ્ચિત કરવા પર સૂક્ષ્મ અને મંથનશીલ ચર્ચાઓ થઈ હતી.
હેલ્થકેર સેગમેન્ટમાં અગ્રણી વ્યક્તિઓમાંના એક તરીકે, ડો. જેહાન ધાભરનું ભારતીય હેલ્થકેર ઉદ્યોગમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન નોંધપાત્ર રહ્યું છે.

Leave a Reply

*