માસીના હોસ્પિટલમાં દએ મહીનાનું જશન

પ્રીમિયમ સુવિધાઓ, નિષ્ણાત સંભાળ અને અગ્રણી તબીબી સલાહકારો પ્રદાન કરતી મુંબઈની સૌથી જૂની અને સૌથી વિશ્વસનીય સખાવતી તબીબી સંસ્થા માસીના હોસ્પિટલમાં તા. 4 જૂન, 2024ના રોજ નવા ખુલેલા એક્ઝિક્યુટિવ પ્રિવેન્ટેટિવ હેલ્થ ચેકઅપ સેન્ટર ખાતે વાર્ષિક દએ મહિનાના જશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જશનની પવિત્ર ક્રિયા એરવદ પરવેઝ બજાં અને એરવદ દારાયસ બજાં દ્વારા કરવામાં આવી. આ જશનમાં ટ્રસ્ટીઓ – હોમી કાટગરા અને ડો. ગુસ્તાદ દાવર તથા સીઇઓ ડો. વિસ્પી જોખી અને જેટી. સીઈઓ ખુશરૂ મેજર, સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ ફિલાન્થ્રોપીના વડા અને માસીના હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટના સલાહકાર – નોશીર દાદરાવાલા, બીપીપી ટ્રસ્ટી – અનાહિતા દેસાઈ અને અન્ય પારસી ડોક્ટરો, દાતાઓ, શુભેચ્છકો અને હોસ્પિટલ સ્ટાફ હાજર હતા.
માસીના હોસ્પિટલના સ્થાપક – ડો. હોરમસજી માસીનાની પ્રતિમાનું અનાવરણ, ડો. દાવર અને હોમી કાટગરા દ્વારા અને ડો. જોખી અને શ્રી મેજર દ્વારા પુષ્પમાળાનું અનાવરણ એ શુભ પ્રસંગની વિશેષતા હતી. અન્ય મહાનુભાવો બોમ્બે પારસી પંચાયતના ટ્રસ્ટી અનાહિતા દેસાઈનો સમાવેશ થાય છે.
એક્ઝિક્યુટિવ પ્રિવેન્ટેટિવ હેલ્થ ચેકઅપ સેન્ટર, આધુનિકતા અને પરંપરાનું મિશ્રણ, નિવારક આરોગ્યસંભાળની શ્રેણીબદ્ધ પહેલોમાં નવીનતમ છે. ડો. વિસ્પી જોખીએ લેબોરેટરી સેવાઓ અને રેડિયોલોજી સેવાઓ સહિત નિવારક આરોગ્યસંભાળ અને દર્દીના પરિણામોમાં યોગદાન આપતી નિદાન સુવિધાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો.
માસીના હોસ્પિટલ ઉત્તમ આરોગ્ય પેકેજો પણ પ્રદાન કરે છે જે સમુદાયના સભ્યોએ નિવારક આરોગ્ય તપાસને વાર્ષિક આદત બનાવવા માટે લેવી જોઈએ.

Leave a Reply

*