સ્વર્ગ અને નરકની એક ઝલક

સાસાનીયન વંશના સ્થાપક અરદેશીર બાબાગન (226 – 240 એડી) હેઠળ પારસી ધર્મ ખૂબ જ વિકસ્યો હતો. તેમના શાસનકાળ દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવેલ એક મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક આધ્યાત્મિક કવાયત અર્દા વિરાફ નામના પવિત્ર ધર્મગુરૂના આત્માએ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આધ્યાત્મિક રીતે પરિવહન કર્યુ હતું. એવું કહેવાય છે કે, પવિત્ર અર્દા વિરાફે આદર ખોરદાદ (સંપૂર્ણતાની અગ્નિ) નામના આતશ બહેરામમાં પ્રવેશ કર્યો હતો ત્યારબાદ પ્રાર્થના કરી અને ખાસ પવિત્ર વાઇન પીધો. તે પછી, તે સાત દિવસ સુધી આધ્યાત્મિક સમાધિમાં ગયા, તેમની આસપાસ ચાલીસ હજાર ધર્મગુરૂઓ બેઠા હતા, જે 24કલાક પ્રાર્થના કરી જાગરણ રાખતા હતા. અર્દા વિરાફ સંભવત: પ્રથમ માનવી હતા જેમણે મૃત્યુ સમયે માનવ આત્મા વિવિધ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રોમાંથી કેવી રીતે પસાર થાય છે અને સાત દિવસના લાંબા ગાળા પછી ભૌતિક શરીરમાં તેઓ પાછા ફરે છે. તે એક ચમત્કાર હતો જેણે પ્રારંભિક સાસાનિયન ઈરાનમાં ઝોરાસ્ટ્રિયનોમાં વિશ્વાસને ફરીથી જાગૃત કર્યો હતો.
બહમન (દૈવી શાણપણ), અરદીબહેસ્ત (દૈવી સત્ય) અને સરોશ (દૈવી ચેતના – જીવિત અને મૃતકોના આત્માના રક્ષક) ની સહાયથી, અર્દા વિરાફનો પવિત્ર આત્મા આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં વિવિધ આત્માઓના ભાવિને સમજવા અને અનુભવવામાં સક્ષમ હતો. પવિત્ર દસ્તુરનો આત્મા વહિસ્ત(સ્વર્ગ), દોઝખ (નરક) અને હમ્તસ્તાગન (શુદ્ધિકરણ)માં રહેવા પછી આઠમા દિવસે તેના ભૌતિક શરીરમાં પાછો ફર્યો. આ વિશ્વનો તેમનો અનુભવ, અથવા ચેતનાની અવસ્થાઓ, અરદાઝ વિરાઝ નામગ નામના લખાણમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી.
અર્દા વિરાફે સ્વર્ગ, નરક અને શુદ્ધિકરણનું ગ્રાફિક વર્ણન પ્રદાન કર્યું. જેઓ આશા (સત્ય અને ન્યાયી આચરણ)ના માર્ગને અનુસરે છે તેમની આત્માઓ સ્વર્ગમાં આનંદ કરે છે જ્યારે દ્રુજ (અસત્ય અને અનિષ્ટ) ને અનુસરનારાઓ નરકમાં પીડાય છે. જેમના સારા અને ખરાબ કાર્યો પ્રમાણસર હોય છે તેઓ શુદ્ધિકરણમાં સમય વિતાવે છે. અર્દા વિરાફે જોકે દાવો કર્યો હતો કે નરકમાં આત્માની સજા હંમેશા પૃથ્વી પર કરવામાં આવતા દુષ્ટ કાર્યોના પ્રમાણમાં હોય છે.
અરદાઝ વિરાઝ નામગ મુજબ, આધ્યાત્મિક પ્રદેશોમાં ફર્યા પછી, ધર્મનિષ્ઠ દસ્તુરને અહુરા મઝદાના દર્શન થયા, જેના લીધે અર્દા વિરાફે ફરી એક વાર ઘોષણા કરી કે જરથુસ્ત્રે શું જાહેર કર્યું હતું, તે હતું ફક્ત એક જ રસ્તો છે જે સચ્ચાઈનો છે અને અન્ય તમામ માર્ગો ખોટા છે.

Leave a Reply

*