તંત્રીની કલમે

તમારા એડિટર તરીકે છેલ્લા છ મહિના ખરેખર એક અદભુત મુસાફરી રહી છે, આ સમયગાળામાં, મને આપણા દીન, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી પરંપરાઓ અને સૌથી મહત્વની બાબત એટલે, આપણા લોકો વિશે વિસ્તૃત અને ઊંડાણપૂર્વકની જાણકારી મળી છે અને આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને પારસી ટાઈમ્સની ટીમે અમારા બમ્પર સ્પેશિયલ ન્યૂ યર ઈશ્યુની આ વખતની થીમ રાખી છે પારસીપણું. […]

From The Editor’s Desk

Let Go! Dear Readers, We are nature worshippers. We pray to the forces of nature and we learn from them. Being primarily fire-worshippers, our sanctum sanctorum holds fire or ‘Atash Padshah Saheb’ as we respectfully and lovingly beseech it. Fire teaches us purity, and thereby virtues like truth and goodness. And we venerate numerous water […]

BPP Connect

Dear Editor, Re: New Column BPP Connect. I suggest adopting a strategy similar to one adopted by the Government for giving up fuel subsidy. Also, address circulars to those paying for car-parking and request them to give up subsidized rent or at least a part, thereof. Ensure that you do not send circular to those who […]

Udta Parsi

26th June is observed as ‘International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking’. Even as the controversy-ridden, superhit film, ‘Udta Punjab’ makes waves in India by exposing the ugly underbelly of the drug menace in Punjab, Parsi Times Editor and qualified psychotherapist, Anahita Subedar, shares an equally appalling reality within our community, that’s been growing […]