શિયાળામાં ગોળ ખાવાના ફાયદા

ગોળને પ્રાકૃતિક મીઠાઈના રૂપમાં ઓળખવામાં આવે છે. ગોળમાં એવા અનેક લાભકારી ગુણ હોય છે જે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી હોય છે. ગોળ સ્વાદ સાથે સાથે સારા સ્વાસ્થ્યનો પણ ખજાનો છે. શિયાળામાં ગોળની માંગ વધી જાય છે કારણ કે લોકો લાડુ અને ચીકીનો ઉપયોગ વધુ કરે છે. 1) ગોળ મેગ્નેશિયમનુ સારુ સ્ત્રોત છે. ગોળ ખાવાથી માંસપેશીયો […]

Am I Being Abused?

Thanks to the movies, when we think of abuse, we think of being beaten, punched, or worse, touched inappropriately, without our consent. Scars are easier to see and understand when physical touch is involved. But what do you call it, when a few years into a relationship, you begin to doubt yourself? When you begin […]

Happy Leads To Healthy!

Happiness is a broad term that describes the experience of positive emotions, such as joy, contentment and satisfaction. Research shows a direct connection between mental health and physical health – in addition to making you feel better, being happy brings you a host of potential health benefits… basically, ‘Being Happy’ leads to ‘Being Healthy’! Numerous studies […]