મહુવા પારસી અંજુમનની સાલગ્રેહ અગિયારીના દાતાઓ તથા શૈક્ષણિક સિધ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર યુવા પેઢીનું સન્માન

રોજ સરોશ, માહ અરદીબહેસ્તનો શુભ દિવસ મહુવાની પટેલ અગિયારીનો સાલગ્રેહનો દિવસ હોવાથી અંજુમન તે દિવસે જશન કર્યા બાદ મહુવાની યુવા પેઢીના સન્માનનો કાર્યક્રમ રાખે છે. આ વરસે આ શુભ અવસર તા. ૨જી ઓકટોબરના દિવસે હતો કે જે દિવસ ભારતના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મતિથિ તરીકે સમગ્ર દેશમાં ઉજવાય છે. આ શુભ દિને સવારના સ્ટે.ટા. ૧૦.૦૦ કલાકે […]

ધી ઝોરાસ્ટ્રિયન ડ્રામેટિક સોસાયટી

સામાન્ય રીતે કહેવાતું કે મરહુમ કેખશ‚ કાબરાજી તેમ જ મલબારી કોઈ પણ નાટક જોવા જવલ્લે જ જતા કેમ કે રાશ્ત ગોફતારના અધિપતિ અને ગાયન ઉત્તેજક મંડળની સ્થાપક અને ગાયક તરીકે તેવણની નામના એટલી બધી તો નાટકવાળાઓમાં ખાએશ હતી કે મરહુમની હાજરી કોઈ પણ નાટકશાળામાં ખેલાડીઓને તેઓને ધડકાવતી હતી. તેમાં મરહુમ દાદાભાઈ ઠુઠી તો કાબરાજીને પોતાના […]

પૂરાણા પારસીઓનું પૂરાણ

પારસીઓ ઈરાન છોડી ભારતમાં સ્થાયી થયા ત્યારે માદરેવતનમાંથી સાહસિકતા, અગમબુધ્ધિ, નવસર્જનની કળા સાથે જ લઈ આવેલા. તેથી જ થોડી ઘણી મુશ્કેલીઓને બાદ કરતાં તેઓ નવા ચઢાણ સર કરી એક આગવી કોમ તરીકે પંકાયા. એક ભારતીય લેખકે તેમને નવસર્જન અને નવીનતામાં માહીર ગણાવ્યા છે. આજે ઘણા લોકોને એ વાતની ખબર ન હોય કે ભારતના અજોડ આર્થિક […]

A Doggie Diwali!

• Rich Diwali foods- mithais, gravies, dry fruits and chocolates may seem harmless, but if eaten in excess by a pet, can cause severe gastric distress. Avoid feeding your dog these foods. Instead, choose treats made especially for canines. Chocolates are poisonous to dogs and should not be fed at all. Ensure your garbage can […]

Surat’s Kadmi Atash Behram’s 194th Salgreh

Surat’s ‘Seth Pestonji Kalabhai Vakil Kadmi Atash Behram’ celebrated its 194th Anniversary on 18 October 2016, (Kadmi 1386 YZ). The celebrations commenced with a jasan ceremony at 10:00am led by Vada Dasturji of Surat, Dastoor Cyrus Noshirwan Dastoor. Around hundred humdins graced the occasion and were offered chasni. The celebrations concluded with a contributory lunch […]

Kudos Garshasb Saroosh!

(Courtesy www.parsikhabar.net) Garshasb Saroosh, member of ‘Zarathushti Youth Without Borders Program’, did our global Zoroastrian community proud by representing FEZANA at the United Nations at the High Level Meeting of the World Summit on the Information Society (WSIS+10) in December 2015 at the UN Headquarters in New York, where he presented his NASA Project – […]

Know Your Bombay!

Agripada: Names like Nagpada and Agripada are of South Indian origin, signifying a hamlet. This district was once occupied by the ‘Agris’ or cultivators. The Agris of Bombay, were divided into three kinds – the ‘Bhat Agris’ or rice cultivators; ‘Mitta Agris’ or salt manufacturers; and ‘Bhaji-pala Agris’ or vegetable cultivators. Agripada is also connected […]