એમ્પાવરિંગ મોબેદસ ટ્રસ્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું

23મી એપ્રિલ, 2022ના રોજ, એમ્પાવરિંગ મોબેદસની ડાયનેમિક ટીમે દાદર અથોરનાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખાતે ધ એમ્પાવરિંગ મોબદસ ટ્રસ્ટને સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરવા માટે તેનો ઉદઘાટન સમારોહ યોજ્યો હતો. સવારે જશન સાથે શુભ શરૂઆત કરીને, મદ્રેસાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલ, કાર્યક્રમ ડીએઆઈ હોલમાં યોજાયો હતો જે સંપૂર્ણ રીતે મોબેદ, મદ્રેસાના બાળકોના માતા-પિતા, અસંખ્ય અગિયારીઓના પંથકીઓ, વિવિધ સંસાધન વ્યવસાયિકો, […]

પંચગનીની ચોકસી દરેમહેરે 92મી શુભ સાલગ્રેહની ઉજવણી કરી

આતશનુ પરબના શુભ અવસરે પંચગની સ્થિત શેઠ નાનાભોય બેજનજી ચોકસી દરેમહેરે 92મી શુભ સાલગ્રેહની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત ભક્તો પણ મનોહર હિલ સ્ટેશનની નિર્મળતા અને શાંતિનો ભાગ બનવાથી ખુશ હતા. તમામ ભક્તોનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવા માટે સુંદર રચનાવાળી અગિયારીને ફૂલો અને ખાસ સગનના ચોકથી શણગારવામાં આવી હતી. મુખ્ય ઉજવણીનો પ્રારંભ સવારે 11:00 કલાકે પંથકી […]