ઈલાજ કરતાં સારૂં!!

તે જાણીને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આપણા મોટાભાગના નિયમિત વાચકો હવે તેમના સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી વિશે સક્રિય છે. સમયને ધ્યાનમાં રાખીને, ‘રોગપ્રતિકારક શક્તિ’ સમજવા અને તેને મજબૂત કરવામાં અવિશ્ર્વસનીય રૂચિ છે, જેમાં અસંખ્ય વાચકો મને ફોન કરે છે તો આજે, ચાલો આપણે રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધુ સારી રીતે સમજીએ. લેટિન શબ્દ, ‘ઇમ્યુનિટાસ’ સ્વાસ્થ્ય અને […]

Better Than Cure!

It gives me immense pleasure to know that most of our regular readers are now proactive about their health and wellness. In keeping with the times, there’s an alarmingly increased interest in understanding and fortifying ‘Immunity’, with numerous readers keeping my phone abuzz with queries on immunity. So today, let’s better understand this buzzword of […]