બુક લોન્ચ: ‘ઓનર બાઉન્ડ’, સરોશ ઝાઈવાલા દ્વારા

તા. 6ઠ્ઠી ફેબ્રુઆરી, 2020ની સાંજે, ભારતીય મૂળના અને લંડન-આધારિત, સરોષ ઝાયવાલા દ્વારા લખાયેલા પુસ્તક ‘ઓનર બાઉન્ડ – ઇંગ્લિશ કોટર્સમાં એક ભારતીય વકીલની એડવેન્ચર’ પુસ્તકનું પ્રેસ લોંચિંગ હતું. મુંબઈ પ્રેસ ક્લબ ખાતે યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં સોથી વધુ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. લેખક સાથે ઉપસ્થિત રહેલા અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ અદિ ગોદરેજ, આશિસ રે – લંડન સ્થિત બ્રોડકાસ્ટર અને […]