હોમી મહેતાને 100 વરસના જન્મદિનની શુભ કામનાઓ

વ્યક્તિ જ્યારે 100 વરસ પૂરા કરે છે ત્યારે તે ઘટના જાદુઈ અને અકલ્પનિય હોય છે ખરેખર, જેઓએ સદી ફટકારી છે તેઓ સારૂં નસીબ ધરાવે છે અને ભગવાન તેમના પક્ષમાં છે તેવાજ છે હોમી રૂસ્તમજી મહેતા 23મી જૂન 1917 ના રોજ કામા પાર્કમાં જન્મેલા તે ‘યુવાન’ માણસ. હોટલ કાર્લ રેસીડન્સી (અંધેરી) ખાતે છેલ્લા શુક્રવારના દિવસે આ […]

Nergish Bamji Scores A Century!

Completing a notable ninety-nine years, Sir JJ Girls’ High School’s Grand Old Lady, Nergish Kaikobad Bamji, celebrates her centenary today! Born to Bachubai and Kaikobad Bamji on 2nd July, 1917 (Mah Dae, Roj Ashishwang), she grew up to achieve greatness, just like Sir Jamsetjee Jejeebhoy, the founder of the school, where she served with love, […]