ડબ્લ્યુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડસ અને વર્લ્ડ ઝોરાસ્ટ્રિયન ઓર્ગેનાઇઝેશન ટ્રસ્ટ તરફથી કોવિડ (બીજી લહેર) માટે રાહતનાં પગલાં

માર્ચ 2021ની મધ્યમાં શરૂ થયેલી કોવિડની બીજી લહેરે સમુદાયના સભ્યોને ભારે અસર કરી છે. આને માન્યતા આપતા, ડબ્લ્યુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડસ અને વર્લ્ડ ઝોરાસ્ટ્રિયન ઓર્ગેનાઇઝેશનએ એપ્રિલથી જૂન 07, 2021 સુધી, નીચેના ચાર્ટ મુજબ વ્યક્તિઓને ભંડોળ પૂરૂં પાડી રાહત આપી છે. આ રાહત સંપૂર્ણપણે હોંગકોંગ, કેન્ટન અને મકાઓનાં ઝોરાસ્ટ્રિયન ચેરિટી ફંડસ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉદાર દાનને કારણે […]

COVID (Second Wave) Relief Measures By WZO Trust Funds & World Zoroastrian Organisation Trust

The second Covid wave that began mid-March 2021 onwards, has adversely affected community members severely. Recognising this, The WZO Trust Funds and The World Zoroastrian Organisation have raised funds and provided relief to individuals as per chart below, from April to June 07, 2021. The relief has been possible entirely due to generous donations received from […]