કોવિડ19- આપણા માટે સબક!

પ્રકૃતિ અને તેના ઇકોસિસ્ટમ્સ માટે આદર: પૃથ્વી, આપણું ઘર, કાળજીપૂર્વક કુદરતની એક અનન્ય કૃતિ તરીકે બનાવવામાં આવ્યું છે આ આશામાં કે બધા જીવો એક બીજા માટે પ્રેમ અને વિશ્વાસ સાથે સહ અસ્તિત્વમાં છે. માણસને વધુ બુદ્ધિ સંપન્ન કરવામાં આવી કે જેનાથી તે લાંબા ગાળેની દ્રષ્ટિ અને નેતૃત્વના ગુણો સાથે ઉપયોગ કરી શકશે, કુદરતની જટિલ અને […]