દાદાભાઈ નવરોજી જન્મજયંતિની નવસારીમાં શાનદાર ઉજવણી

હિંદના દાદા દાદાભાઈ નવરોજીની જન્મજયંતિની તા.૪ થી સપ્ટેમ્બરના રોજ દર વર્ષની જેમ નવસારીમાં આ વર્ષે પણ શાનદાર ઊજવણી કરવામાં આવી હતી. દાદાભાઈ નવરોજી વ્યાખ્યાન માળાના સભ્યો પ્રો. જશુભાઈ નાયક,  એડવોકેટ શ્રી કેરસી દેબુ તથા આચાર્ય શ્રી દારા જોખીની ટીમ સહિત નવસારીના અગ્રણી નાગરિકોએ દાદાભાઈના સ્ટેચ્યુને સંખ્યાબંધ હાર પહેરાવી દાદાભાઈની દેશભક્તિને અંજલી આપી હતી. નવસારીની સંખ્યાબંધ […]

A Tribute To Parsi Bravehearts

PARSI FREEDOM FIGHTERS IN THE INDIAN INDEPENDENCE MOVEMENT: Bhikaiji Rustom Cama (1861–1936): was one of the foremost woman freedom fighters in the Independent Movement.Whilst in London she came in contact with Shyamji Krishna Varma who was famous for his fiery nationalist speeches in Hyde Park. He introduced her to Dadabhai Naoroji, the then president of […]