ધરમશાલાનો આઇકોનિક નવરોજી જનરલ સ્ટોર 160 વર્ષ પછી બંધ થઈ રહ્યો છે

ધર્મશાલા (હિમાચલ પ્રદેશ) માં મેકલિયોડગંજ શહેરના મધ્યમાં સ્થિત છે અને તિબેટી આધ્યાત્મિક નેતા દલાઈ લામાના ઘરથી માંડ એક કિલોમીટર દૂર સ્થિત આઇકોનિક ‘નવરોજી એન્ડ સન્સ જનરલ મર્ચન્ટ્સ’ 160 વર્ષ સુધી રહેવાસીઓ અને પ્રવાસીઓને સેવા આપીને, સપ્ટેમ્બરમાં બંધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કેટલીયે પેઢીઓથી પારિવારિક વ્યવસાય તરીકે ચાલતા સ્ટોરનું સંચાલન પરવેઝ નવરોજી કરે છે, જે પારસી […]