‘જીયો પારસી’ તબકકા-2ના અભિયાનની શરૂઆત

પરઝોર ફાઉન્ડેશન અને મેડિસન બીએમબી સાથે બોમ્બે પારસી પંચાયત, ટીઆઈએસએસ, મુંબઈ અને ફેડરેશન ઓફ ઝોરાસ્ટ્રિયન અંજુમન ઓફ ઈન્ડિયાએ તા. 29મી જુલાઈ 2017ને દિને ‘જીયો પારસી’ તબકકા-2ના અભિયાનની શરૂઆત કરી. માયનોરિટી અફેર્સના માનનીય પ્રધાન મુખ્તાર અબ્બાસ નકવીએ વિખ્યાત વ્યક્તિઓને ભેગી કરી ઝુંબેશની શરૂઆત કરી હતી. આ પ્રસંગે ઈરાનના કોન્સલ જનરલ એચ.ઈ. મસૂદ ઈ. ખાલેગી, પર્લ મિસ્ત્રી, […]

TPZA Celebrates Dae Mahino Jasan

The Thane Parsi Zoroastrian Anjuman celebrated their Dae Mahino Jasan ceremony at the Cowasji Patell Agiary, Thane, on 3rd June, 2017, followed by a Humbandagi conducted by Er. Behramsha Sidhwa. The evening witnessed a talk on ‘Manomanthan to Manoranjan’ by Guest Speaker, Prof. Dr. Firdaus Shroff. Prof. Dr. Shroff was felicitated with a bouquet of flowers […]