આવાં નેચરલ મિનરલ વોટરને મળ્યો ‘સુપિરિયર ટેસ્ટ એવોર્ડ’

આપણી કોમના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ બહેરામ મહેતાની માલિકીની બ્રાન્ડ ‘આવાં નેચરલ મિનરલ વોટર’ને આઈટીકયુઆઈ સંસ્થા દ્વારા બે ગોલ્ડ સ્ટારે અને ‘સુપિરિયર ટેસ્ટ એવોર્ડ’ આપવામાં આવ્યો હતો. આવાં ભારતની પીવાના પાણીની અગ્રણી કંપની છે.

Aava Awarded 2 Gold Stars By ITQI

On 14th June, 2017, ‘Aava Natural Mineral Water’ – India’s top selling drinking-water brand, owned by our community’s leading entrepreneur, Behram Mehta – was awarded the ‘Superior Taste Award’ with two Gold Stars by the International Taste and Quality Institute (ITQI) – a leading European organization dedicated to testing and promoting superior food and beverages from […]

PT Push: Marzy Parakh

In keeping with PT’s commitment to encouraging our community’s youth towards entrepreneurship, PT’s Asst. Editor, Delaveen Tarapore catches up with Marzy Parakh, who quit a career in the Finance industry to set up Marzy Hospitality, and discusses his latest entrepreneurial venture, ‘The Bombay Haveli’ (TBH), a vegetarian restaurant, which has been receiving rave reviews… PT: […]