બેડ રિડન બહેન સાથે કરેલ છેતરપીંડી માટે ફિઝીયોથેરાપિસ્ટ વિરુદ્ધ એફઆઈઆરની નોંધણી

મુંબઈ સ્થિત થ્રિટી પીઠાવાલાના મૃત્યુના દોઢ વર્ષ પછી તેમની બહેન સિલુ ભગવાગરે ફિઝિયોથેરેપીસ્ટ ડો. ડી. ખાન જે તેમની બહેન થ્રિટી પીઠાવાલાની ટ્રીટમેન્ટ કરતા હતા ત્યારે તેમણે દાગીના અને ફન્ડ રિલેટેડ ડ્રોકયુમેન્ટ જે 1.13 કરોડ જેટલા હતા તે ચોર્યા છે તેવી એફઆયઆર 77 વર્ષના સિલુ ભગવાગરે ગામદેવી પોલીસ ખાતે કરી હતી. સિલુએ નોંધાવેલી એફઆઈઆર મુજબ, પતિના […]