બીપીપીના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ અને કમ્યુનિટી સર્વિસના દિગ્ગજ – યઝદી દેસાઈનું નિધન

2જી નવેમ્બર, 2021ના રોજ, બીપીપીના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ, યઝદી દેસાઈના અવસાનથી સમુદાયે તેના અગ્રણી રથેસ્ટાર્સમાંથી એક ગુમાવ્યો – એક વ્યક્તિ જેનું હૃદય સમુદાય માટે ખરેખર ધબકતું હતું… એક વ્યક્તિ જેણે તેના પ્રિય પારસી/ઈરાની જરથોસ્તીના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપી હતી. એક માણસ જેણે પોતાનું જીવન સમુદાયની અંદર અને તેની બહાર જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવા કરવા માટે સમર્પિત કર્યું. ખરેખર […]