ભોપાલ પારસી અંજુમને નવરોઝની ઉજવણી કરી

ભોપાલ પારસી અંજુમને તા. 12મી ઓગસ્ટ 2017ને દિને પારસી નવા વર્ષની ઉજવણી કરી. છ કુટુંબોએ સાથે મળીને હોટલમાં જઈ આ પ્રસંગની ઉજવણી કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેનાર લોકોએ રમતો રમી તથા મજા ભરેલી પ્રવૃતિઓ કરી નવરોઝ ઉજવી હતી. આ પ્રસંગે ભોપાલ પારસી પંચાયતના પ્રમુખ રોહિન ગાંધી, સેક્રેટરી ગેવ ધનજીભોય અને ખજાનચી (કર્નલ રિટાયર્ડ) ફિરોઝ […]

Jasan At Sir JJ School

Sir JJ High Schools’ Alumni Association celebrated their annual get-together with an evening of prayers and fun on 20th May, 2017, with a jasan in honor of their benefactor and founder of the school Sir Jamsetjee Jejeebhoy, 1st Baronet, which was performed by ex-student, Er. Yazdi Dhalla, and his son. President of the Alumni Association, […]

XYZ’s Summer Camp

XYZ (Xtremely Young Zoroastrians) presents a week-long, fun-filled Summer Camp held simultaneously in Thane, Andheri, Bandra, Dadar and Colaba for children between 4-16 years, from 1st May to 6th May, 2017 from 11:00 am to 6:00 pm. The camp includes sports, art and craft activities, professionally conducted workshops, games, quizzes, cooking, competitions, teachings on religion, […]