રતન તાતા માનવતાવાદી ચળકાટ ઉમેરે છે

રતન ટાટાની દેખરેખ હેઠળ, દિવાળીની સાચી ભાવનાથી ટાટા ટ્રસ્ટે દરેક ભારતીય માટે કેન્સર સારવારની સુવિધાઓને સુલભ બનાવવાના પ્રયત્નોમાં, ભારતભરમાં હોસ્પિટલોમાં સસ્તી કેન્સર સારવાર અને મકાન માટે રૂ. 1,000 કરોડનું ભંડોળ દાનમાં આપ્યું. આસામ, ઝારખંડ, રાજસ્થાન, ઉત્તરપ્રદેશ અને આંધ્રપ્રદેશમાં ટૂંક સમયમાં નવી હોસ્પિટલો જોવા મળશે. રતન ટાટાની અંગત દેખરેખ હેઠળ આ પ્રોજેકટ કેન્દ્ર સરકારને અન્ય તમામ […]