ગણતંત્ર દિવસનો ઈતિહાસ, મહત્વ અને તથ્ય

ગણતંત્ર દિવસ દેશભરમાં દર વર્ષે 26 જાન્યુઆરીના રોજ ઉજવાય છે. 26 જાન્યુઆરી, 1950થી આપણા દેશમાં સંવિધાન લાગુ થયું. જેના ઉપલક્ષ્યમાં આપણે 26મી જાન્યુઆરીને ગણતંત્ર દિવસના રૂપમાં ઉજવીએ છીએ. એક સ્વતંત્ર ગણરાજ્ય બનવા માટે ભારતીય સંવિધાન સભા દ્વારા 26 નવેમ્બર, 1949ના રોજ સંવિધાન અપનાવવામાં આવ્યુ હતુ. પણ તેને લાગુ 26મી જાન્યુઆરી, 1950માં કરવામાં આવ્યુ હતુ. ડો. […]

Xerxes Irani Makes History In Cuttack With ‘Roadies Real Heroes’

Hailing from Cuttack (Odisha, formerly Orissa), Xerxes Diniar Irani made history by becoming the first-ever contestant from Odisha to qualify for the ‘Culling Round’ of the popular Reality TV series, ‘Roadies Real Heroes’. Pitted against another hopeful participant during the auditions, Xerxes’ patience and physical abilities impressed judges – Rannvijay Singh, Neha Dhupia and Sandeep […]

Know Your Bombay

Sewri Mangrove Park: Located along the eastern edge of South Mumbai, the Sewri Mangrove Park comprises 15 acres of mangroves in the mudflats between Sewri and Trombay and was declared a protected area by the Bombay Port Trust on 15th January, 1996. Over seven species of mangroves and twenty species of birds including the Flamingo, […]

Know Your Bombay!

Chor Bazar: Chor Bazaar, located near Bhendi Bazaar in South Mumbai, is one of the largest flea markets and tourist attractions of Mumbai. The word ‘chor’ means thief in Marathi and the market is thought to have originally been called ‘Shor Bazaar’, meaning noisy market. The current name is actually the result of the British mispronunciation! Chor Bazaar is said to sell mainly second-hand goods and […]

KNOW YOUR BOMBAY

Reay Road: Reay Road was named after Lord Reay, Governor of Bombay (1885-1890), opened in 1910, originally was used as a terminus for the Kurla-Reay Road harbour line. Reay Road is a Grade-I heritage structure. Also a Harbour line railway station, it houses many iron goods stockists and is also a source for traders who […]

KNOW YOUR BOMBAY

Lady Jamshetjee Road: Lady Jamshedjee Road is a major road that runs through Mahim in Mumbai. Better known as L J Road, it is named after the philanthropic Lady Jamshetjee Jeejeebhoy, who funded the construction of Mahim causeway. Several prominent landmarks of the area located on the road includes St. Michael’s Church, The Mahim Dargah […]

Film Review: Hidden Figures

The colour of the skin and the power of the human ‘computer’ are the mainstay of Hidden Figures, directed and co-written by Theodore Melfi and based on the book by Margot Lee Shetterly. The film opens in 1926 in West Virginia, in an era and place when racism and segregation were prevalent in the US. […]