હોશેદાર એલાવ્યા એઆઈસીસી લઘુમતી વિભાગ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સંયોજક નિયુક્ત

ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (એઆઈસીસી) લઘુમતી વિભાગે હોશેદાર પરવેઝ એલાવ્યાને રાષ્ટ્રીય સંયોજક તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. પાર્ટી માટે જનરલ સેક્રેટરી (દક્ષિણ મુંબઈ) તરીકે કામ કર્યા પછી, હોશેદાર એલાવ્યાને રાષ્ટ્રીય સંયોજક તરીકેની તેમની વર્તમાન ભૂમિકામાં ઉન્નત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ લઘુમતી વિભાગ સાથે ભારતમાં લઘુમતીઓને લગતા વિવિધ મુદ્દાઓ પર કામ કરશે. હાલમાં […]