પ્રો. રૂમી મિસ્ત્રીને ભાવભીની શ્રધ્ધાંજલિ

પ્રો. રૂમી મિસ્ત્રી એ બરોડા યુનિવર્સિટીના સિનિયર સભ્ય હતા, જે એન્જિનિયરિંગ (ટેક્સટાઇલ) અને ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિશેષતા ધરાવતા ક્ષેત્ર સાથે હતા. પરઝોરના પ્રથમ સમર્થકોમાંના એક, દેશ અને સમુદાય માટે તેમનું કાર્ય નોંધપાત્ર રહ્યું છે. તેઓ બરોડા પારસી પંચાયતની ચૂંટણી સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. ભારતના પારસી ઝોરાસ્ટ્રિયન અંજુમનસ ફેડરેશન સાથેના તેમના કાર્યથી સમુદાયના આ લીડરોના મુખ્ય જૂથને […]

In Memoriam

Prof Rumy Mistry was a Senior Member of Baroda University with an area of specialisation in Engineering (Textile)and Higher Education. One of the first supporters of Parzor, his work for his country and community remains remarkable. He was the Chairperson of the Election Committee Of the Baroda Parsi Punchayat. His work with the Federation of […]