મારી જૂની યાદો

આજે કબાટમાંથી પચ્ચીસ પૈસાનો જુનો સિક્કો મળ્યો, જાણે ખોવાયલા બાળપણનો એક હિસ્સો મળ્યો, શું નહિ મળતું હતું એ પચ્ચીસનાં સિક્કામાં? ચોકથી સ્કુલ સુધી બસની રીટર્ન ટીકીટ મળતી હતી, આખું જમરૂખ ને ઢગલા બંધ કેરીની ચીરીઓ મળતી હતી, લીલી વરીયાળી, બોર આવલાની લિજ્જત મળતી હતી, રંગબેરંગી પીપરમીંટ ચોકલેટ, ને ચૂરણની ગોળીઓ મળતી હતી, અર્ધો કલાક ભાડેથી […]