રતન ટાટા માટે ઓર્ડર ઓફ ઓસ્ટ્રેલિયા સન્માન

ભારતના સૌથી આદરણીય અને પ્રિય ઉદ્યોગપતિ અને પરોપકારી, તેમજ સમુદાયના જીવંત દંતકથા સમાન – રતન ટાટાને તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા-ભારત દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં ખાસ કરીને વેપાર, રોકાણ અને પરોપકાર સાથે સંબંધિત વિશિષ્ટ સેવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયાના જનરલ ડિવિઝન (એઓ)માં માનદ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાના ગવર્નર જનરલ દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેના પર ભારતમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના […]