જરથોસ્તી સમુદાયના સભ્યોને કોવિડ પીડિત લોકોના મૃતદેહને ફરજિયાત અંતિમ સંસ્કાર કરવા સામે વાંધો

14 જૂન, 2021 ના રોજ, સુરત પારસી પંચાયતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટે ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી કે બોમ્બે હાઈકોર્ટે અધિકારીઓને આદેશ આપ્યો છે કે મુસ્લિમો માટે કોવિડ-19 થી મૃત્યુના કેસોમાં દફન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. સુરતની પારસી ધાર્મિક સંસ્થાએ જરથોસ્તી સમુદાયના સભ્યો એવા કોવિડ પીડિત લોકોના મૃતદેહની ફરજિયાત અંતિમ સંસ્કાર કરવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, […]