પારસી ગેટના પુન:સ્થાપનનું કામ શરૂ

મુંબઈના મરીન ડ્રાઈવ સી-ફેસ પર સ્થિત પારસી ગેટના પુન:સ્થાપનમાં વિલંબ અંગેની ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (બીએમસી) એ શેર કર્યું છે કે આ પવિત્ર સ્થળ પર પુન:સંગ્રહ કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે. મુંબઈ કોસ્ટલ રોડ પ્રોજેકટના ચાલી રહેલા બાંધકામ માટે પવિત્ર માળખું તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. સમાચાર અહેવાલો અનુસાર, કોસ્ટલ રોડ પ્રોજકટના એન્જિનિયર – […]

Parsi Gate Restoration Commences

In keeping with the concerns regarding the delay in the restoration of the ‘Parsi Gate’, located on Mumbai’s Marine Drive sea-face, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has shared that the restoration work has commenced on this sacred site. The sacred structure had been dismantled for the ongoing construction of the Mumbai Coastal Road project. As […]